Slide background

اطلاعات مراجعه کننده:

الزامیست اطلاعات شخص مراجعه کننده بدرستی ثبت گردد و مسئولیت ناشی از عدم صحت اطلاعات به عهده فرد مراجعه کننده میباشد .

لغو نوبت
میتوانید تا 48 ساعت پیش از زمان نوبت با ارسال پیام در  صفحه اصلی وجه پرداختی را دریافت نمایید و در غیر این صورت یک چهارم مبلغ کسر شده و ما بقی آن عودت خواهد شد.

در صورت اولین مراجعه جهت خونگیری , حجامت و اعمال یداوی مرتبط با خونگیری ،انتخاب سرویس حجامت بهمراه تجویز پزشک الزامیست .

تذکر مهم ****

*** پس از پرداخت اطلاعات شما در سیستم ما ثبت می شود و نگران کسر موجودی وعدم ثبت نباشید.

*** نتیجه نوبت دهی به شماره تلفن همراه شما و ایمیل ارسال خواهد شد. ***

تبصره : در صورت مسدود بودن پیامک های تبلیغاتی پیامک ارسالی به درخواست کننده نخواهد رسید اما در سامانه ما تمامی مشخصات ثبت می شوند ***

در حال حاضر نوبت دهی اینترنتی فقط با پزشکان :

1- دکتر اردکانی

2- دکتر خرم پژوه

3- دکتر روحانی

4- دکتر دلشاد

5- دکتر عبدی (طب سوزنی)

6- دکتر ملک آرا

7- دکتر نجفیان

8- دکتر ناقدی

9 – دکتر زنگویی

10-دکتر احمدپور

11- دکتر درخشان

12- استاد حسن زاده

امکان پذیر می باشد.

بارگذاری...

image_print