Slide background

فصد

  • فصد بهترین درمان و دارو است (بهمراه سیاهدانه و حجامت، جایگزین عمل جراحی است).
  • فصد نیز مانند حجامت انواع مختلف دارد و نسبت به هر رگی خاصیت خود را دارد و حتی نسبت به افرادی ممکن است مضر باشد.
  • روایات زیادی در مورد فصد وارد نشده است (هرچند آن را جایگزین برخی از موارد عمل جراحی میداند).

کیفیت و توصیه ها در مورد فصد

۱- محل فصد برخلاف حجامت است؛ نکته: در حجامت باید جاهای پرگوشت را تیغ زد چرا که حجامت از مویرگ موجود در گوشت خون می گیرد ولی برای فصد باید جاهای کم گوشت که رگ ظاهر است را تیغ زد چون خونش را از رگ می گیرد. (فصد در محل کم گوشت، درد را نیز کمتر می کند).

۲- بهترین محل فصد و خون گیری دست است (همانگونه که اکنون از دست خون می گیرند).

۳- فصد میتواند از رگ های مختلف باشد.

۴- ۱۲ تا ۲۴ ساعت قبل از فصد نباید جماع کرد.

۵- مستحب و مطلوب است محل فصد و حجامت، قبل از تیغ زدن روغن مالی شود (باعث کاهش درد می شود).

۶- محل فصد مخصوصا در زمستان باید گرم شود تا خون ظاهر شود و بالا بیاید (درد را کم و فصد را آسان می کند).

۷- تیغ فصد و حجامت را باید روغن بمالند تا نرم شود و درد را کمتر کند.

۸- بعد از فصد چند قطره روغن روی محل بریزد تا خون حبس نشود در غیر اینصورت مقصود محقق نمیشود و خون بند می شود.

۹- تمام پرهیزات خوراکی و کارهای توصیه شده برای بعد از حجامت، در مورد فصد نیز صدق می کند. از قبیل نهی از خوردن گوشت شور و ماهی شور (گوشت های شور و خشک و قورمه و ماهی دودی بعد از حجامت و فصد ممکن است باعث بهیق بشود).

تفاوت فصد با حجامت:

۱- مقدارخونی که در فصد خارج می شود از حجامت بیشتر است.

۲- حجامت را همه می توانند انجام بدهند ولی فصد هنر میخواهد و بعد از مدت زمانی که خون خارج شد باید جلوی آن را گرفت.

۳- بعد از فصد، خون بصورت مداوم میاید ولی در حجامت بعد از چند بار بادکش کردن دیگر خونی نمی آید.

۴- در فصد رگ های درشت را می زنند و خون خارج می شود ولی در حجامت از مویرگ ها خون خارج می کنند.

۶- در فصد، خارج کردن خون بدون مکش است و در حجامت بوسیله بادکش، مخصوصا بادکش شدید در آخرین مرحله، تمام محتویات مویرگ های موضع حجامت خارج می شود (در فصد خون خارج می شود ولی در حجامت اگر اصولی باشد کثافات و مواد زائد خارج می شود نه خون).

۷- در فصد خون زیادی خارج میشود و انسان مبتلا به ضعف می شود و برای تولید مجدد آن مدت زمان زیادی طول می کشد ولی برای حجامت این حالت اتفاق نمی افتد.

۸- فصد مواضع معین و محدودی دارد و بیشتر در دست و پاست (البته مواضع زیادی برای فصد ذکر کرده اند ولی طبق روایات محدود است) ولی حجامت تنوع و مواضع بیشتری است.

فواید فصد:

۱- درمان سنگینی سر

۲- درمان سرطان خون. نکته: یک نوع فصد مخصوص.

۳- درمان بیماری های کبد.

۴- درمان سنگینی صورت

۵- جلا دادن چشم و رفع سنگینی چشم

۶- دندان درد (در موارد فوق علاوه بر فصد، حجامت دو طرف گردن نیز درمان است).

۷- درمان خواب آلودگی.

۸- فزع در خواب (یعنی ترس و لرز در خواب – بعلت زیادی و غلبه خون است؛ فصد، درمان مکمل است).

۹- خارش (در صورت عدم درمان با دارو، فصد مفید است و در صورت خارش شدید حجامت دو ساق پا).

۱۰- درمان غلبه سودا (بهمراه استفراغ و استعمال نوره، فصد بعنوان درمان استفاده می شود- در درمان تب ثلث که معلول غلبه سوداست نیز موثر است).

۱۱- درمان غلبه دم. نکته: بهمراه حجامت اصلی ترین درمان هستند.

۱۲- درمان صدف (نوعی بیماری پوستی)

۱۳- گزیده شدن (مار گزیدگی و عقرب گزیدگی) مخصوصا اگر جوان باشد و بدنش پر خون باشد برایش خوب است چون مقدار سم در بدن را کم می کند. (شاید منظور بسته کردن راه خون و تیغ زدن در محل گزش باشد و مکیدن که امروزه نیز انجام می شود تا زهر خارج شود. هرچند گفته اند این کار زیاد فائده ای ندارد).

image_print