Slide background
دکتر انوشیروانی

دکتر مجید انوشیروانی

رسته پژوهشگر: هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

حمیدرضا قربانزاده

دکتر حمیدرضا قربانزاده

رسته پژوهشگر: هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

دکتر یوسفی

دکتر مهدی یوسفی

رسته پژوهشگر: هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

دکتر جعفری نژاد

دکتر مجید جعفری نژاد بجستانی

رسته پژوهشگر:
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

دکتر ناقدی

خانم دکتر حمیده ناقدی

متخصص طب سنتی ایرانی
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
گرایش : زنان, تغذیه

دکتر مهدی اسلامی

متخصص طب ایرانی
گرایش: افسردگی، اضطراب، وسواس
بیماری‌های گوارشی و کبدی

دکتر عبدی

دکتر حمید عبدی

رسته پژوهشگر: هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب چینی

دکتر نجفیان

دکتر یونس نجفیان رضوی

رسته پژوهشگر:
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

دکتر شکری

دکتر صادق شکری

رسته پژوهشگر:
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

دکتر محجوب

خانم دکتر محجوب

رسته پژوهشگر:
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
گرایش : داخلی، زنان و اعصاب و روان

دکتر خرم پژوه

خانم دکتر خرم پژوه

رسته پژوهشگر:
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

استاد حسن زاده

استاد حسن زاده

ماساژ و دلک و غمز

کارشناس مامایی

کارشناس مامایی خانم قاسمی

کارشناس مامایی با رویکرد طب سنتی
مشاوره قبل از بارداری ، کنترل بارداری
آمادگی جهت زایمان طبیعی و سالم
سلامت بانوان در مراحل مختلف زندگی

image_print